ЋИРИЛИЦА
   

ISUSOVA MOLITVA

SLUŠAJTE OČE NAŠ

Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu.

Hleb naš nasuštni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim.

I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla.

Amin.

Simvol Vere
  Nazad  
Molitva Gospodnja