ЋИРИЛИЦА
   

SIMVOL VERE

Verujem u jednoga Boga Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedino rodnog, od Oca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz koga je sve postalo.

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek.

I koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben.

I koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu.

I koji se vazneo na nebesa i sedi s desne strane Oca.

I koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima i Njegovom carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospoda Životvornog, koji od Oca ishodi i koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi. Koji je govorio kroz proroke.

I u jednu svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućeg veka.

Amin.

Molitva pre Pričešća
  Nazad  
Isusova Molitva