LATINICА

ЦРКВЕНА УПРАВА-ОДБОР

је црквено тело које координира и води материјално пословање парохије, извршава одлуке парохијске скупштине и виших црквених власти и увек заступа интересе Цркве.
Управу сачињава Председник, подпредседник, секретар, благајник и два или више чланова, зависно од величине парохије. Бити члан Црквене Управе то је почаст, поверење и одговорност пред Богом и људима. Због тога чланови Управе морају бити одани парохијани који редовно посећују Св. службе у Цркви, примају Св. Тајне и живе примерним хришћанским животом.

Цркени одбор (после црквене скупштине 7. октобра 2006 год.)
председник
Александар Анђелковић
Хумболдстр. 7
58762 Алтена
рођен: 18. мај 1973 у Алтени (Немачка)
ожењен, има једно дете
02352 / 336 804

0172 / 265 1973 // 0176 / 800 330 41

 
a_andjelkovic@spc-altena.de

тренутно упражњено место

Подпредседник
 
   
 
  остали чланови Црквеног Одбора:

Мила Павловић
Фелдстр. 43
58762 Aлтена
  удата, двоје деце
02352 / 203 417
Лудмила Осипов
Вахолдерстик 12
58507 Лиденшајд
  удата, има 2 деце
02351 / 43 23 99 7
Лудмила Семенова
Ам Кнерлинг
58762 Алтена
./.
Давор Зарић
Клингестр. 33
58769 Нацхродт-Виблингверде
  неожењен
02352 / 31388

0175 / 2038661

Нада Лакић
Јанстр. 31
58809 Нојнраде
  удата, има двоје деце
02392 / 65 354
Душица Бачевић
Ајхендорфстр. 26
58762 Алтена
  неудата
. / .
Цветко Лукић
Ам Хилгенхаус 37
58511 Лиденшајд
  ожењен, има троје деце
02351 / 43 27 355

ПОЧЕТАК