ЋИРИЛИЦА
   

Molitva pre i posle večere

 

Molitva pre večere


Ješće ubogi i nasitiće se, i proslavićeGospoda koji Ga traže, živa će biti srca njihova u vekove vekova.Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i svagda i u sve vekovevekova. Amin.

Molitva posle večere


Tvoja utroba, Bogorodice, posta Svetatrpeza sa Nebesnim Hlebom, Hristom Bogom našim. Svaki kojijede od Njega ne umire, kao što reče On, Hranitelj sviju. ...Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebešto Boga - Slovo neporočno rodi, suštu Bogorodicu mi Te veličamo.razveselio Si nas, Gospode, tvorevinama Tvojim i delima rukuTvojih obradovasmo se. Svetlost lica Tvoga posta znak na nama,Gospode. Dao Si mi veselje u srce. U miru ću i leći i zaspati,jer me Ti Sam, Gospode, nastani u pouzdanju.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i svagda i u svevekove vekova. Amin. ***
*** Ako je prisutan sveštenik, završava: S nama je BogSvojom blagodaću i čovekoljubljem sada i svagda i u vekove vekova.Amin.

  Nazad