ЋИРИЛИЦА
   

Molitva pre i posle ručka

 

Molitva pre ručka


Oče naš........... Slava Ocu i Sinu iSvetome Duhu, i sada i svagda i u vekove vekova. Amin. Gospodepomiluj (3X). *** Molitvama Svetih Otaca naših GospodeIsuse hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
*** Ako je prisutan sveštnik, posle Gospodepomiluj (3X), kaže se: Oče blagoslovi!
Sveštenik blagosilja: Hriste Bože, blagoslovijelo i piće slugu Tvojih jer Si svet svagda, sada i svagdai u vekove vekova. Amin.

Molitva posle ručka


Blagodarimo Ti Hriste , Bože naš, štosi nas nasitio Tvojim zemaljskim dobrima. Ne liši nas ni SvogaNebeskog Carstva, no kao što si došao među Svoje učenike,Spase, darujući im mir, dođi i k nama i spasi nas. Slava Ocui Sinu i Svetome Duhu, i sada i svagda i u sve vekove vekova.Amin. *** Molitvama Svetih Otaca naših Gospode Isuse hriste,Bože naš, pomiluj nas. Amin.
*** Ako je prisutan sveštenik: BlagoslovenBog koji nam je milostiv i od Svojih bogatih darova hraninas Svojom blagodaću i čovekoljubljem, sada i svagda i u vekovevekova. Amin.

  Nazad