ЋИРИЛИЦА
   

Molitva za bolesne

 

(podrazumevadavanje imena dotične osobe za pominjanje i vađenje čestice na Svetoj Liturgiji)


Vladiko Svedržitelju, Sveti Care, Kojiurazumljuješ i ne usmrćuješ, Koji klecajuće utvrđuješ i oboreneuspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš, molimo se Tebi,Bože naš, slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje,poseti milošću Svojom. oprosti mu svako sagrešenje voljnoi nevoljno. O, Gospode, izlečujući silu Svoju sa Nebesa pošalji,prikosni se tela njegova, ugasi groznicu, ukroti strast isvaku bolest koja se krije u njemu, budi Lekar sluge Svoga(ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničkei sa odra stradanja njegovog i daruj ga svesavršenog CrkviSvojoj, da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. Jer Tvojeje da nas miluješ i spašavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimoOcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i svagda i u vekove vekova.Amin.

  Nazad