ЋИРИЛИЦА
   

Molitva za one koji putuju

 

Tropar, glas 2: Ti koji si Put i Istina , Hriste, pošalji za saputnika Angela Svoga slugama Svojimsada, kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovredne sačuvana slavu Tvoju od svakoga zla u svakoj dobroj sreći, molitvamaBogorodice, jedini Čovekoljupče.
Kondak, glas 2: Luki i Kleopi saputnikbio Si, hodi sada zajedno sa slugama Tvojim koji da putujužele, od svake ih zle napasti izbavljajući. Jer Ti kao Čovekoljubacsve možeš.
Molitva: Gospode Isuse Hriste,Bože naš, Istiniti i Živi, Koji si izvoleo da putuješ satobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojomu Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Tesmerno molimo, Vladiko Presveti, sa slugama Svojim putujblagodatno. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara pošalji,da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih inevidivih neprijatelja i na ispunjavanje zapovesti Tvojih upućuje,i da nas mirno i srećno i zdravo provede i bezmetežno kućivrati. I daj slugama Tvojim da svu svoju dobru nameru zablagougađanje Tebi srećno u slavu Bogu ispune. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa BespočetnimOcem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim TvojimDuhom, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.

  Nazad