MANASTIR VOLJAVČA

 

Manastir je veoma star i potiče iz 14 veka.
Prvi pisani pomen je tapija na manstirsku zemlju iz 1530 god. Manastir je mnogo puta spaljivan
i pljačkan od svih koji su vodili ratove na ovoj teritoriji. Prilikom jednog od spaljivanja 1788
godine svi monasi su prešli u fruškogorski manastir Hopovo i Remetu.Iznad južnog dela
portala nalazi se natpis na staroslovenskom koji to potvrdjuje. Tu piše i da ga je obnovio
"samoderžac serbski Mihajlo Dobrosavlčjević"Na hramu su veoma uski prozori tako da ima
veoma malo svetlosti unutra.Zidan je od lomljenog kamena.Manastirski konak ima lep trem sa
umetnički obradjenim stubovima i ima posebnu istorijsku i gradjevinsku vrednost.
Ikonostas i prestone ikone radjene su u 19 veku.U manastiru su boravili Hadji Ruvim
i Hadji Djera a 1805 god. u manastiru je zasedao Praviteljstvujušći Sovjet Serbski na čelu
sa protom Matijom Nenadovićem. Prilikom obilaska manastira Istoričar Feliks Kanc je pronašao
ostatke jakog srednjevekovnog utvrdjenja Srebrenica koja je jedno vreme bila sedište tadašnjih
srpskih vladara.Sačuvane su freske: Veliki praznici,sveti Proroci,sveti Ratnici i dr.
Godine 1815 Turci su odrubii glavu čuvenom junaku sa Boja na Ljubiću Tanasku Rajiću.
Monasi manastira Voljavča su krišom sahranili glavu junaka pored samog zida manastirske crkve.
Iznad tog mesta danas se nalazi spomen ploča. Manastir je aktivan i o njemu brinu monahinje.