MANASTIR OBED SA CRKVOM BLAGOVESTI

 

Stari srednjevekovni manastir Obed nalazio se na rečnom ostrvu
na Savi kod sela Kupinova. Podigla ga je Angelina Branković
sa sinovima Đorđem i Jovanom koja je tu došla 1446 god. sa moštima svog muža Stefana Brankovića. Bila je to najstarija crkva brvnara posvećena Blagovestima Presvete Bogorodice. Zbog svoje
dotrajalosti srušena je 1930 god. i na tom mestu sagrađena je kapela
koja je takođe ruina. Do ostrva sa ruševinama manastira Obed
dolazi se putićem oko 1,5 km. peške kroz šumu ali se ne preporučuje
bez pratnje. Pre ruševina manastira nailazi se na ostatke
srednjevekovnog grada Kupnika koji se pominje u pisanim
izvorima još 1388 god. Prvobitno je u njemu bio despot Stefan
Lazarević 1404 god. Kasnije je pripao Brankovićima kada su se
tu naselili. Utvrđeni grad je stradao 1521 god ali je već 1522 god. obnovljen. Imao je osnovu pravougaonika dim.45x54 metara sa
četiri kule i to dve šestougaone jedna kružna i jedna kod ulaza
u grad petostrana. Sve do pedesetih godina prošlog veka mogli
su se videti zidovi zgrada sa prozorima u utvrđenju.
Danas je to poprilično obraslo i zaraslo i odaje utisak velike nebrige.
Ne postoje nikakve oznake.
Crkva posvećena SVETOM LUKI

Blizu utvrđenja starog grada Kupnika na uzbrdici, podignuta je crkvica posvećena Svetom Luki. Podigao je despot Đorđe Branković sa sinovima Grgurom,Stefanom i Lazarom između 1455 i 1457 god. Crkva je jednobrodna građevina.Priprata je odvojena pregradom sa arkadama. Ima dva ulaza. Danas je spolja omalterisana i okrečena. Zvonik je pored crkve u porti. U njoj se zamonašio vladika Maksim Branković, kasnije arhiepiskop. Ova crkvica je bila povezana sa utvrđenim gradom mostom zbog rečnih voda koje su plavile ostrvo. Danas je crkva pod zaštitom države.Održavana je i aktivna je. Nalazi se u selu Kupinovu kod Obedske bare. Pored crkve nalaze se i etno kuće.