MANASTIR SVETIH ARHANGELA U KOVILJU

 

Prema sačuvanom predanju manastir Kovilj je podigao sveti Sava oko 1216. godine, ili srpski kralj Dragutin. Najraniji pisani spomen koviljskog manastira nalazimo u Minhenskom psaltiru iz 14. veka. Savremena istorijska nauka tvrdi da je prvobitna crkva podignuta u 16. veku ili već u drugoj polovini 15. veka. Hram je do Karlovačkog mira 1699. godine bio više puta spaljivan od Turaka, a monasi su morali da se sklanjaju po ritovima i obližnjim šumama. Manastirsko bratstvo je posle svake paljevine nastojalo da hram pokrije i kelije koliko-toliko osposobi za stanovanje. Manastirska crkva je konačno obnovljena 1707. godine, u vreme igumana Spiridona, kada je ponovo sazidana priprata i podignut veliki zvonik. Nova, veća crkva građena je od 1741. do 1749. godine, u vreme Episkopa bačkog Visariona (Pavlovića).
Manastir je spaljen i opustošen od mađarske vojske 1849. godine. Hram je bio toliko oštećen da se nije mogao obnoviti nego je izgrađen novi, današnji, hram i obnovljeni i podignuti konaci u vreme Episkopa bačkog Platona (Atanackovića) i koviljskog igumana Save (Stojičevića).
Ikonostas nove manastirske crkve oslikao je akademski slikar Aksentije Marodić.
Nastojatelj: Njegovo Preosveštenstvo Episkop jegarski gospodin Porfirije, vikar Episkopa bačkog

Manastir Svetih Arhangela u Kovilju
21234 Kovilj, tel. 021/ 888-020 telefaks 021/ 889-699