MANASTIR VELIKA REMETA

Po predanju manastir je osnovao kralj Dragutin kada je u lovu pao sa konja i ostao trajno hrom i predao vlast svom bratu Milutinu.
Prema zvaničnim podacima Remeta se pominje 1562. godine prvi put.Posvećena je svetom Dimitriju, hram Sv. velikomučenika Dimitrija (14. vek); kapele : Sv. Jovana Krstitelja (18. vek) i Uspenija Presvete Bogorodice (1970.).
Na početku II svetskog rata u svetinju ulaze i u njoj ostaju ustaške jedinice sve do proleća 1943. godine, tako da kada je komisija zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt 10.09.1941. godine došla da popiše imovinu manastira i naravno da je odnese u Zagreb, preuzeli su svega 60-tak predmeta, što govori da su ostala dobra bila pokradena i uništena. Kada su sa proleća 1943. godine Ustaše napuštale manastir oni su ga i spalili a manastir je konačno obnovljen 1982. godine.

Manastir Velika Remeta (prva polovina 14.veka)
22328 Krušedol,
tel: 022/468-112
Nastojatelj iguman jeromonah Stefan (Vučković), jeromonah Justin (Jeremić), sabrat, monahinje : Rafaila (Stanimirov) i Jelisaveta (Tešić).