MANASTIR NOVO HOPOVO

 

Manastir Novo Hopovo zajedno sa Krušedolom,po svojoj arhitekturi, prosvetnoj ulozi, bogatoj istoriji, jedan je od najznačajnijih manastira u Vojvodini.Osnivač ove drevne svetinje je srpski despot, kasnije episkop i arhiepiskop Maksim(Đurađ) Branković.Žitije Svete majke Angeline navodi Svetog Maksima kao osnivača u vremenu od 1496-1502 godine.Po tom izvoru manastir Hopovo je njegova prva zadužbina.Na mestu te prvobitne crkve koja je porušena ,novu današnju crkvu sagradili su 1576 godine braća Marko i Lacko Jovšić iz Gornjeg Kovina(mesto na ostrvu Čepel na Dunavu ispred Budima u Mađarskoj).Iznad zapadnih vrata postoji natpis o tome. U 16 veku Hopovo je najznačajniji prosvetni centar.Stefan Gerlah koji je u periodu od 1573-1578 putovao u Carigrad, zabeležio je da Srbi u Beogradu nemaju škole, već da dolaze u Hopovo da uče čitati i pisati. U to vreme u manastiru je postojala monaška škola. Jedno vreme ovde je bilo i sedište episkopa sremskog pa se po njemu sremska eparhija nazivala hopovska. U 17 veku monaštvo je održavalo veze sa Rusijom i Svetom gorom.Početkom 18 veka postojala je živopisačka škola koju su vodili Arsenije Zograf i Nil. Manastir je teško stradao 1684 i 1688 god.od Turaka. Tada su monasi sa moštima Svetog Teodora Tirona bežali u Šabac pa u manastir Radovašnicu.Drugo svoje stradanje manastir je doživeo u Drugom svetskom ratu .Srušen je zvonik i više nije obnavljan.Arhitektura crkve ima sve odlike moravske škole. Zidana je od tesanog kamena i opeke.Crkva je živopisana u dva navrata:početkom i polovinom 17 veka. Pretpostavlja se da su ih radili živopisci sa Svete gore. Najznačajnija je freska Pokolj Vitlejemske dece( nalazi se iznad desne pevnice) koja je u potpunosti preuzeta sa freske u katolikonu crkve manastira Lavra na Svetoj gori. Ovde se u manastiru 1750 god zamonašio Dositej Obradović i tu bio 3 godine. Pročitao je bogatu monašku biblioteku i teološki se obrazovao. Ikonostas je radio Teodor Kračun 1770 god. Sačuvano je samo nekoliko ikona koje se nalaze u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. U manastiru se nalaze i mošti Svetog Teodora Tirona koje se čuvaju u kivotu u crkvi. Visoki manastirski konaci potpuno okružuju manastir. Nedaleko se nalazi i manastir Staro Hopovo koje je oštećeno, konzervirano, nije u funkciji i čeka obnovu. Između se nalazi i manastirski ribnjak. Bio je nekada metoh manastiru Novo Hopovo. Manastir Novo Hopovo je aktivan,
i o njemu brinu monahinje.

Manastir Novo Hopovo (15.vek)
22406 Irig, tel: 022/461-394
Namesnik: monah Isaija Jokić
monasi: jeromonah Atanasije Gatalo, jerođakon Pantelejmon Ostojić i Andrej Nenić
monahinje: Glikerija Jokić i Ksenija Ostojić
duhovnik: penzionisani svešetnik protojerej-stavrofor Živko Suvajdžić.