MANASTIR DIVŠA - ĐIPSA

Manastir Divša posvećen svetom Nikoli izgradio je prema predanju despot Jovan Branković krajem XV ili početkom XVI veka. Nalazi se u blizini sela Vizić a prvi istorijski podaci o njemu su 1566-67. godine. Divša se spominje kao metoh manastira Kuveždin od 1706. pa sve do 1923. godine kada je proglašen samostalnim manastirom. Zna se da je bio napušten između 1913. i 1922.godine i da ga obnavlja svojim dolaskom iguman Pantelejmon (Lazić) i čak osniva školu za decu u kojoj predaje.
Manastir je ponovo izgubio status samostalnog 1933.g. da bi ga posle II svetskog rata ponovo dobio. Za vreme II svetskog rata (1944) miniran je i više puta obnavljan.
Manastir Đipša (kraj 15. veka, ktitor despot srpski Jovan Branković)
21314 Neštin, tel: 021/ 769-019
Nastojateljica: igumanija Evlavija (Poznanović)
monahinja Justina (Simić)