MANASTIR VRDNIK - RAVANICA

Manastir je izgraden na južnim obroncima Fruške gore i jedini je u okviru naselja. Jedan je od svakako najznacajnijih a bio je i najbogatiji.

Po predanju osnovan je u vreme Serafima mitropolita sremskog još pre dolaska Turaka, ali prvi put se pominje u turskom popisu 1566-67. godine kao manastir svetog Jovana, ciji su monasi bili prinudeni da ga napuste jer nisu imali da plate namete Turcima. U napuštem i razoren manastir stižu monasi iz Ravanice iz Srbije tokom Velike seobe Srba i naseljavaju Vrdnik 1697. godine i donose svete mošti kneza Lazara i ravanicku riznicu. Od tada se Vrdnik naziva Ravanicom. Monasi su obnovili crkvu i uspostavili novo posvecenje prazniku Vaznesenja Hristovog (40. dan posle Uskrsa) jer su u ovu crkvu položili svete mošti i tako je povezali sa Lazarevom Ravanicom i otuda predanje da je Vrdnik Lazareva zadužbina. Pošto se kult kneza Lazara brzo širio medu Srbima od 1801. do 1811.godine je izgradena nova crkva (hram Vaznesenja Gospodnjeg 1810.) i svete mošti su unete u nju na Vidovdan 1811. godine pa je tako ovo postala slava manastira, kapele : Svetog Save u severnom krilu konaka i Sv. cara Konstantina i Jelene na izvoru.

Za vreme II svetskog rata odneti su u Zagreb i posle rata vraceni dragoceni predmeti iz manastira u Muzej SPC. Ipak u Vrdniku i danas postoje deo moštiju i deo haljine svetog knaza Lazara.Manastir danas cine: crkva, tri krila konaka i ogradni zid sa istocne strane, gde je ulaz u portu.

Manastir Vrdnik – Ravanica (kraj 16. veka)
22408. Vrdnik, tel: 022/465-111
Nastojateljica : igumanija Anastasija (Popovic)
sestrinstvo : hadži Marina Živanovic, namesnica, rasoforne monahinje: Varvara (Stankovic), Irina (Jeftenic), Teodora (Miloševic), Makrina (Topic), Irina (Milisavljevic), Fotina (Savatic), i iskušenica : Nevenka Medic.