MANASTIR NAUPARA


Izradnja manastirske crkve završena je oko 1381 g. Hram ima sve odlike moravske škole. Ktitor i osnivač manastira je hilandarski monah Dorotej, uz pomoć dvora kneza Lazara.

Pjednom narodnom predanju kao ktitor se pominje i despot Stefan Lazarević u momačkim godinama. Manastir je znatno porušen 1454 g. od Turaka. Potpunu obnovu Naupara doživljava 1835 g. zalaganjem braće Simić, o čemu govori natpis na ploči kod ulaza u crkvu.

Osnova crkve je sažeti krst trikonhosnog oblika s kubetom na pilastrima visoko izdignutom pomoću kockastog postolja. Priprata sa snažnom kulom građena je zajedno s hramom, ali je punim zidom odvojena od naosa. Crkva je zidana grubo obrađenim kamenom i ima dva kordonska venca. pretpostavlja se da je cela građevina preziđivana. Za razliku od jednostavne obrade fasade, Naupara ima izuzetno bogato ukrašene velike kamene rozete, najlepše u celoj ovoj grupi spomenika; Svojim umetničkim stremljenjima, najveća rozeta neprevaziđena je u moravskoj skulpturi. Dve se nalaze na zapadnom zidu priprate. Crkva je bez živopisa koji je verovatno uništen u vreme preziđivanja.

Nedavno otkriveni fragmenti dokazuju da je hram bio živopisan vrlo brzo po izgradnji. Danas se na zidovima uočava nekoliko manjih scena koje potiču iz 19. veka. Postojeći ikonostas počinje iz vremena Miloša Obrenovića i nema veće umetničke vrednosti.

Od bogate riznice nije tako reći ništa sačuvano, ali se pouzdano zna da su obnovitelji manastira, braća Simić, 1835 g. poklonili hramu sasude, zvona i knjige prenešene iz Lazarice, Lazarici su poklonili nove, koje su doneliiz Rusije.

Ovde se 1805 g. pričestio vožd Karađorđe sa svojom vojskom.

Igumanija Mitrodora (Jovanović) i šest monahinja.
Protosinćel Damaskin
(tel. 037/884-144)
Adresa: Naupara, 37000 Kruševac.