MANASTIR SIBNICA

 

Manastir je novijeg datuma i održavaju ga Otac Sava i još jedan monah.