DOHIAR

Dohiar je grčki manastir i slavi sabor Svetog Arhanđela Mihajla - Aranđelovdan, 8. Novembra. Podigao ga je monah Eftimije koji je bio čuvar skladišta hrane (Dohiaris) u manastiru Lavri tokom 11. veka.Pominje se i ime Patrikiosa Nicolaos-a koji je bio monah pod imenom Neophytos. On je izgleda bio nećak Eftimija. Manastir je dobio mnogo pomoći od cara Michaela 7 Ducas-a (1071-1078) i njegove majke Evdocea-e. U poćetku manastir je podignut negde oko Dafne-a, ali kasnije je ponovo podignut na mestu gde je i danas, od istih osnivaća. On je na 11. mestu po hijerarhiji od 25 znaćajnijih. Manastir je jedno vreme bio napušten zbog gusara, ali je 1578 obnovljen od strane sveštenika Georga iz Adrianopoles-a i renoviran od moldavskog kralja Aleksandra i njegove žene Roxane. U isto vreme, glavni hram je podignut i islikan ikonama u kritskom stilu. U 17. i 18. veku podignuta su neka nova krila manastira.

Danas manastir ima 10 kapela i nekoliko njih ima ikone na zidovima.Oltar je podigao Ahrida-in arhiepiskop Prochoro i islikan ikonama 1700. godine. Biblioteka sadrži 441 rukom pisani dokument i oko 2000 štampanih, a 65 su na pergamentu.
U manastiru takođe pronalazimo stvari vezane za arhandjele Mihajla i Gabriela. U blagu postoji ikona Gorgoepicou-a, drvo sa svetog krsta, minijaturne ikone, objekti vezani za liturgiju, zastave, mošti 45 svetaca i drugo.